Linkedin 連結

Hi 各位讀者大家好,下面是小弟的 Linkedin 連結:

http://tw.linkedin.com/in/yurenju

歡迎寄信給我索取詳細資料 :)

yurenju -AT- gmail -DOT- com


讀者回函
讀完本文之後有什麼建議或回饋嗎?請按此在 Twitter 上面分享此文並且提及我,或是透過寄送電子郵件分享你的看法 😎